Eindelijk is mijn website weer online.

March 17th, 2016

Eindelijk is mijn website weer on line.

Het heeft een poos geduurd, maar mijn website is weer online. Vanaf nu ga ik hem weer bijhouden. Ik zal ook steeds nieuwe verhalen schrijven voor de website.